De eigenaar van het in een aantal jaren gebouwde kasteel van Castelnaud, of eerder “château neuf” (“nieuw kasteel”) is Bernard van Casnac, een Kathaarse leenheer en vazal van de Graaf van Toulouse. In 1214 wordt de vesting ingenomen door Simon van Montfort, die de kruistocht tegen de Katharen, de zogenaamde Albigenzische kruistocht, leidt. Deze wordt heroverd door Bernard van Casnac en uiteindelijk in 1215 door het Aartsbisdom van Bordeaux en 1215 afgebrand.

©Simon de Montfort, Grand Recueil La Clayette, fin XIIIe s., BNF, manuscrit, NAF 13521, fol. 337